Aktualności PTMK
Aktualności PTMK

 

  Czasopismo COMPOSITES THEORY AND PRACTICE
posiada obecnie 11 punktów wg. wykazu MNiSW (wykaz B) 
oraz zostało włączone w 2015 w 
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
- artykuły od 2015 roku indeksowane są w Web of Science

 

 
                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY             
                                     DO UDZIAŁU W                             
  XXIII SYMPOZJUM "KOMPOZYTY - TEORIA I PRAKTYKA", 
   które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2019 
               w Hotelu Uroczysko 4* (Cedzyna k. Kielc)     


 
Aktualne informacje dostępne są w zakładce Sympozja/Konferencje

 

   
    Co roku na jesieni w Krakowie odbywają się Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów  Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO.   Informacje na stronie www.targi.krakow.pl
Kolejna edycja planowana jest październik 2018. 
W roku 2017, podczas 8 edycji targów, PTMK współuczesniczyło w organizacji seminarium pt. "Kompozyty w pracach badawczo-rozwojowych jednostek naukowych w Polsce."

 


  W dniach 22.02-21.03.2018 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expa Silesia w Sosnowcu odbył się Salon Technologii i Materiałów Kompozyowych KOMPOZYTmeeting. Szczegówły na stronie www.kompozytmeeting.pl.
W tym roku (podobnie jak w poprzedniej edycji) PTMK współuczestniczyło w organizacji seminarium pt. "Materiały kompozytowe w przemyśle".

 

 
   
Od początku 2012 roku artykuły nadsyłane do Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE przyjmowane są wyłącznie poprzez panel - po zalogowaniu się w systemie.
Redakcja prosi Autorów manuscryptów o zapoznanie się i przestrzeganie aktualnych Wskazówek dla Autorów dostępnych na stronie Czasopisma.
 

 

 

22 kwietnia 2015 odbył się Walny Zjazd, na którym został wybrany nowy Zarząd PTMK na lata 2015-2018.


 


Przypominamy członkom PTMK o konieczności uregulowania składek członkowskich (30 PLN/rok).

 
 
© 2008 InterPRYM