Zarząd
Zarząd

 

Honorowy Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński
Politechnika Częstochowska, Katedra Odlewnictwa, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa


Przewodniczący Zarządu Głównego:

Przewodnicząca: Dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska-Malik, prof. PCz
Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Częstochowa

Członkowie Zarządu Głównego:

Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz
Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Częstochowa
 
Sekretarz Generalny: Dr inż. Szczepan Tomczyński
Politechnika Częstochowska, Katedra Odlewnictwa, Częstochowa

Zastępca Sekretarza Generalnego: Dr inż. Anna Dolata
Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice

Skarbnik: Prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
Politechnika Częstochowska, Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Częstochowa

Zastępca Skarbnika: Prof. dr hab. inż. Barbara Surowska
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Lublin

Członek:
Prof. drr hab. inż. Miroslaw Cholewa
Politechnika Śląska, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Odlewnictwa, Gliwice

Członek: Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Członek: Dr hab. inż. Jacek Jackowski, prof. PP
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, Poznań

Członek: Prof. dr hab. inż. Posmyk Andrzej
Politechnika Śląska,Wydział Transportu, Katowice

Członek:
Dr. hab. inż. Waldemar Kaszuwara, prof. PW
 Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Członek:
Dr. inż. Ewa Olejnik
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, Kraków
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:

Dr. hab. inż. Zbigniew Pędzich
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Prof. dr hab. inż. Maria Trzaska
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

Dr inż. Paweł Kurtyka

uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Dr inż. Mateusz Kozioł

Politechnika Śląska, Katowice


 
© 2008 InterPRYM