Sympozja/Konferencje
Sympozja/Konferencje

Sympozja “Kompozyty - teoria i praktyka”

Sympozja są dorocznymi naukowymi konferencjami krajowymi z udziałem uczestników zagranicznych. Zapraszamy także na spotkania przedstawicieli firm zajmujących się kompozytami lub materiałami wchodzącymi w skład kompozytów.  Poziom naukowy sympozjów zapewnia Komitet Naukowy i Recenzenci, wybitni specjaliści w poszczególnych grupach kompozytów. W miarę zgłaszanych propozycji organizatorzy zapraszają wybitnych specjalistów do opracowania referatów przeglądowych i ich wygłaszania na sesjach plenarnych. Artykuły, zaopiniowane przez Recenzentów (zgodnie ze standardowymi procedurami wydawniczymi) mogą być wydawane w naszym Czasopiśmie COMPOSITES THEORY AND PRACTICE. (Do 2012 roku PTMK organizowało spotkania pod nazwą Seminarium.)


ZAPRASZYMY NA:

XXIII Sympozjum
“KOMPOZYTY 2019 -Teoria i praktyka”


Planowany termin i miejsce Sympozjum:
24-26 kwietnia 2019
Hotel Uroczysko 4*
Cedzyna k. Kielc Szczegóły dostępne są w wersji pdf (KOMUNIKAT) oraz zakładce 2019 - XXII Sympozjum

Jest także dostępna
   - Karta zgłoszeniowa on-line

 
© 2008 InterPRYM